Röstanalys

Videouppladdning

Nu finns det möjlighet för dig att få feedback angående din sångröst via vår nya tjänst!
På denna sida laddar du upp din video och dina frågor.
När vi har mottagit din video får du e-postbekräftelse med betalningsuppgifter.
När betalningen är oss tillhanda får du svar inom cirka 1 vecka.

Pris: 299kr (Erbjudande)

Videoinstruktioner

För att vi ska kunna göra en så rättvis analys som möjligt är det viktigt att:

  • Din sångröst hörs tydligt.
  • Videon är tillräckligt ljus.
  • Du syns från midjan och uppåt, eller helkropp.
  • Du står riktad mot kameran.
  • Tillåtna filformat: avi, mov, mp4 & wmv
  • Döp helst om din videofil enligt detta format: förnamn-efternamn.mp4

Det går naturligtvis bra att ladda upp en gammal video men om den inte uppfyller kraven ovan kan det vara svårt för oss att göra en rättvis analys.

[wordpress_file_upload multiple=”false” uploadpath=”videouppladdning” captcha=”true” captchaoptions=”lang=sv-se” uploadpatterns=”*.avi, *.mov, *.mp4, *.wmv” maxsize=”100″ createpath=”true” duplicatespolicy=”maintain both” uniquepattern=”datetimestamp” placements=”filename+selectbutton/message+progressbar/userdata/captcha/uploadbutton” uploadtitle=”Filuppladdning” selectbutton=”Välj fil/Välj filer” uploadbutton=”Ladda upp” successmessage=”Filen %filename% har laddats upp” warningmessage=”Filen %filename% har laddats upp men med varningar” errormessage=”Filen %filename% misslyckades att laddas upp” waitmessage=”Filen %filename% håller på att laddas upp” requiredlabel=” (obligatoriskt)” notify=”true” notifyrecipients=”%userdata2%” notifyheaders=”From: %dq%Sångcenter%dq% ” notifysubject=”Sångcenter – %pagetitle%” notifymessage=”Hej %userdata1%!%n%%n%Vi har tagit emot din video.%n%Vänligen gör din betalning inom 48 timmar via Swish till:%n%%n%+46 (0)768 – 17 19 69%n%%n%OBS!%n%Vid betalning måste du ange din e-postadress, %userdata2%, för att jag ska kunna bekräfta att betalningen är gjord.%n%%n%Vänliga hälsningar%n%Emma Freij%n%http://sangcenter.se” widths=”filename:292px, progressbar:100px, userdata_value:292px” userdata=”true” userdatalabel=”Namn|t:text|s:top|r:1|a:1|p:none|d:/E-post|t:email|s:top|r:1|a:1|v:1|p:none|d:|g:0/Repetera e-post|t:confirmemail|s:top|r:1|a:1|p:none|g:0/Meddelande|t:multitext|s:top|r:1|p:none” dropbox=”true” dropboxpath=”/Sångcenter/” dropboxlocal=”delete” audiocapture=”true” maxrecordtime=”180″]