Bokningsregler & förhållningssätt (Coronavirus)

Förhållningssätt kring rådande coronavirus:

Med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset uppmanas alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, att stanna hemma och undvika sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Vi har öppet som vanligt på sångcenter och undervisar enligt planeringen. För att vår verksamhet ska kunna fortsätta fungera behöver vi veta så snart som möjligt om du inte har möjlighet att dyka upp till din lektion. Vår 48 timmars avbokningsregel slopas denna terminen och istället vill vi att ni hör av er senast 12 timmar innan lektionen börjar för att kunna boka om den till ett datum längre fram.

Sångcenter

Vid avbokning:

Om eleven av någon orsak inte kan komma till inbokad lektion måste eleven höra av sig senast 48 timmar innan lektionen börjar annars kan lektionen inte ombokas och du som elev blir då ersättningsskyldig. Dock kan lektionen utnyttjas av annan familjemedlem eller kompis om så önskas.

Vid inställd lektion av sångpedagogen:

Om sångpedagogen är sjuk sätts en vikarie in eller ombokas lektionen till ett annat tillfälle under terminen.