Vid avbokning:

Om eleven av någon orsak inte kan komma till inbokad lektion måste eleven höra av sig senast 48 timmar innan lektionen börjar annars kan lektionen inte ombokas och du som elev blir då ersättningsskyldig. Dock kan lektionen utnyttjas av annan familjemedlem eller kompis om så önskas.

Vid inställd lektion av sångpedagogen:

Om sångpedagogen är sjuk sätts en vikarie in eller ombokas lektionen till ett annat tillfälle under terminen.